Blog > Wilde ideeën met vaste grond onder de voeten

Wilde ideeën met vaste grond onder de voeten

Wilde ideeën met vaste grond onder de voeten

Bij Cayman houden we van creatieve ideeën en out-of-the-box oplossingen, maar we doen niet aan lukraak leuk. We zijn ervan overtuigd dat een effectieve communicatie, een onderbouwde communicatie is. Wilde ideeën, maar altijd met vaste grond onder de voeten. Creatief Strateeg Karen legt uit hoe we dat doen.

Karen, creatief strateeg bij Cayman

“Een goed doelgroepenonderzoek start bij goede vragen. We denken kritisch na over het onderwerp, kijken vanuit verschillende perspectieven. We proberen ons ook al in te leven in de doelgroep. Zo kunnen we vragen opstellen die ook echt aansluiten bij hun leefwereld.”

Dag Karen, laten we misschien starten bij het begin van een project: er komt net een nieuwe vraag binnen. Hoe begin je daar dan aan?

Wanneer we starten aan een nieuw project, is de eerste meeting voor ons al meteen heel belangrijk. We willen de vraag, het probleem en de context echt goed begrijpen, en daarvoor durven we ook wel eens de moeilijke vragen te stellen en te graven naar antwoorden.

 

Maar we willen niet alleen van het bedrijf horen hoe ze zichzelf zien. We draaien het perspectief ook om: hoe denkt de doelgroep? Voor welke keuzes staan zij elke dag? Welke zaken wegen zij af voor die keuze? Die vragen kan je niet zelf beantwoorden, je moet ze stellen aan de doelgroep. Daarom doen we ook doelgroeponderzoek.

Moeten we dat zien als een soort studie?

Een studie zou ik het niet noemen, dat houdt een uitgebreide wetenschappelijke methode in, en zoiets wordt al gauw te uitgebreid. Dat is niet ons opzet – we zijn ook geen onderzoeksbureau. Wat we wel doen, is op zoek gaan naar eerlijke en frisse inzichten in de doelgroepen, zonder ons te verliezen in een data overload.

“Hoe denkt de doelgroep? Voor welke keuzes staan zij elke dag? Welke zaken wegen zij af voor die keuze? Die vragen kan je niet zelf beantwoorden, je moet ze stellen aan de doelgroep. Daarom doen we ook doelgroeponderzoek.”

Kwaliteit boven kwantiteit, dat is duidelijk. Hoe ziet zo’n onderzoek er dan wel uit?

Dat hangt echt af van het project zelf. Soms gaan we ter plekke om ons in te leven in de leefwereld van de doelgroep. We werken bijvoorbeeld samen met Stad Gent rond wijkmobiliteit. Dan gaan we op voorhand altijd eens fietsen in de wijk met de wijkregisseur. We voelen de sfeer, en beleven de buurt zoals een bewoner dat zou doen. Dat helpt ons om het juiste gevoel en de juiste nuances te leggen in de communicatie.

Voor andere projecten gaan we letterlijk in gesprek met de doelgroepen. We plannen dan een aantal interviews in, met interne medewerkers, stakeholders, potentiële kopers,… Dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan bij het project Sofar. Toen hebben we uiteenlopende doelgroepen ook bevraagd over hoe ze te werk gaan om een nieuwe sofa te kopen, welke zaken ze afwegen en hoe ze hun beslissing maken.

Inleven en luisteren dus. Zijn er zaken waar je altijd op let? Misschien een paar tips voor een goede aanpak?

Een goed doelgroepenonderzoek start bij goede vragen. We denken kritisch na over het onderwerp, kijken vanuit verschillende perspectieven. We proberen ons ook al in te leven in de doelgroep. Zo kunnen we vragen opstellen die ook echt aansluiten bij hun leefwereld.

 

Tijdens de interviews moet je dan vooral zo objectief mogelijk blijven. Je benadert elk gesprek met een open mind, een frisse blik. Je kan tijdens het gesprek ook nog je vragen bijsturen, kritische bijvragen stellen, of wat langer doorgraven over één onderwerp. Uiteindelijk wil je eerlijke antwoorden, en niet je eigen hypotheses staven. De beste inzichten haal je uit de antwoorden die je niet had verwacht. Bedoeling is de manier van denken te doorgronden van de doelgroep en/of stakeholders, om er de juiste insights uit te halen die als basis van de strategie kunnen dienen.

“De beste inzichten haal je uit de antwoorden die je niet had verwacht. Bedoeling is de manier van denken te doorgronden van de doelgroep en/of stakeholders, om er de juiste insights uit te halen die als basis van de strategie kunnen dienen.”

Nog één laatste vraag: heb je ook een favoriet project?

Voor Stad Oostende kregen we de opdracht een nieuw kindvriendelijk figuurtje te ontwikkelen. James moest aanslaan bij zowel kleuters als lagere schoolkinderen, en dus gingen we samen met de doelgroep aan de slag. We gingen samen tekenen, en luisterden naar de input van meer dan 80 Oostendse kinderen. Daarna konden we hun wilde ideeën combineren met die van ons, om zo te komen tot een eindresultaat om trots op te zijn.

Benieuwd naar het volledige verhaal van James?

Stad Oostende wou een stempel drukken op haar communicatie voor kinderen. Wij mochten hierbij helpen en riepen James in het leven: een kindvriendelijke mascotte met een hoekje af.

Blijf op de hoogte

Nieuwsgierig van aard? Blijf op de hoogte van onze bijzondere vangsten en creatieve vondsten.