disclaimer

Deze voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de website www.cayman.be

www.cayman.be is een website van:

Cayman BV
Lieven Bauwensstraat 35
8200 Brugge
Tel: +32(0)50 67 17 17
E-mail: hello@cayman.be
BTW: BE 0874.399.471

Via de website wordt u algemene informatie verstrekt, die evenwel niet mag worden beschouwd als specifiek advies. Hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van de website, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie volledig en accuraat is.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen.

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Cayman per schadeverwerkkend feit beperkt zijn tot 500 EUR. Cayman is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken territoriaal bevoegd voor Brugge (België).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Privacy Disclaimer

U kan de website www.cayman.be bezoeken zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen echter wel beperkte, anonieme statistische gegevens met betrekking tot het algemeen gebruik van onze website (b.v. het aantal bezoekers, datatraffiek, …).

Indien u contact opneemt via het contactformulier op de website, dan bent u verplicht om uw naam en uw e-mailadres te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om met u in contact te treden.

De grondslag voor deze verwerking is ons legitiem belang, nl. de vrijheid van ondernemen.

Uw gegevens worden bewaard voor een termijn van 5 jaar na uw laatste contact met ons.

U heeft het recht, onder de wettelijke voorwaarden op:

  • Toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om er een kopie van te verkrijgen;
  • Verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
  • Wissing van uw persoonsgegevens en om de beperking van de verwerking ervan te bekomen (“recht op vergetelheid”) ;
  • Indien de wettelijke basis de toestemming is, het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
  • verzet tegen een verwerking voor doeleinde van direct marketing en het recht om u te verzetten tegen een verwerking op basis van redenen eigen aan uw specifieke situatie;
  • gegevensoverdraagbaarheid, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op contractuele noodzaak.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België gaat het sinds 25 mei 2018 om de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Om deze rechten uit te oefenen dient u de voorwaarden bepaald in de VG na te leven. Als alternatief, voor de vergemakkelijking van de uitoefening van uw rechten, kan u steeds contact met ons opnemen op bovenstaand adres.

Indien u vragen heeft met betrekking tot onze privacydisclaimer, dan kan u steeds contact opnemen via e-mail: hello@cayman.be

De functionaris voor de gegevensbescherming van Cayman kan gecontacteerd worden via e-mail op dpo@vandenbroele.be.

Cookies

De website cayman.be gebruikt de volgende cookies:

Google Analytics (analytische cookie)

Facebook Pixel

Linkedin Insight Tag

Hotjar

ActiveCampaign / marketing automation


Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel. Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten cookies, raden we u aan om het artikel over cookies op Wikipedia te lezen.

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser). Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet ExplorerGoogle ChromeFireFoxSafari.