Zwin groter, veiliger en waardevoller

Als een natuurgebied als het Zwin nog groter wordt, is dat fantastisch nieuws voor de unieke flora en fauna! Ook het toerisme en de lokale economie varen er wel bij. Omdat de Zwin-uitbreiding echter ook gepaard ging met grootschalige werken die 3 jaar zouden duren, was er nood aan duidelijke communicatie met omwonenden, natuurliefhebbers en de pers. Hiervoor werd Cayman ingeschakeld.

Mensen die graven in de grond voor de uitbreiding van het Zwin

De werken waren noodzakelijk om verzanding van het Zwin tegen te gaan. Rond het uitbreidingsgebied werd een nieuwe dijk opgetrokken om het hinterland te beschermen tegen een 4.000-jarige storm. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om extra uitkijkpunten, fiets- en wandelpaden aan te leggen, en om waterloopwerken uit te voeren die verzilting van de omliggende landbouwgebieden tegen te gaan. De werken startten officieel in maart 2016. Tegen de paasvakantie van 2019 zal iedereen het Zwin in nieuwe, volle glorie kunnen beleven!

Grensoverschrijdende communicatie

De uitbreiding van het Zwin, gelegen langs de kust tussen Knokke-Heist en Sluis, is een complex grensoverschrijdend project waarbij zowel Belgische als Nederlandse partners en overheden samenwerkten. Naast deze uitdaging moest bij de werken ook rekening gehouden worden met het broedseizoen en het getij. De natuur kent immers geen grenzen.

Een animatie van de uitbreiding van het Zwin

Gedurende drie jaar hielden we alle betrokkenen via diverse dragers op de hoogte van de evolutie van de werken. We bouwden de communicatie gefaseerd op, met een aangepaste benadering voor de verschillende doelgroepen: informatieavonden voor de omwonenden, brochures voor de bezoekers, persberichten en -conferenties, een reizende tentoonstelling, geleide werfwandelingen en verschillende filmpjes. Eén van onze collega’s is Zwingids; zijn medewerking was natuurlijk een extra troef!

Groter, veiliger, waardevoller

Dat een omvangrijk uitbreidingsproject hinder veroorzaakt, is onvermijdelijk. Daarom was het des te belangrijk om te focussen op de voordelen voor een duurzame toekomst. Cayman bedacht de drie pijlers ‘GROTER – VEILIGER – WAARDEVOLLER’ waarop alle communicatie gebaseerd werd. Elke drager bevatte steeds duiding bij de meerwaarde voor natuurbeleving, toerisme en veiligheid.

Mikken op beleving

Om de betrokkenheid bij het project te verhogen benoemden we de bestaande ‘Gastheren van het Zwin’ tot ambassadeurs. Speciaal voor hun gasten maakten we een folder om de interesse voor natuurbeleving nog te verhogen.

 

Na elke beëindigde fase nodigden we de ambassadeurs ook uit voor een begeleide wandeling, een actie waar telkens een 50-tal geïnteresseerden op ingingen.

 

Mini-reportagefilmpjes over het (toekomstige) Zwin zetten de natuurbeleving in de kijker. Om het uitgestrekte gebied te filmen hebben we ook drones ingezet, iets wat maar heel uitzonderlijk toegestaan wordt boven een internationale vogel-luchthaven!

 

Al even spectaculair zijn de timelapse filmpjes en virtuele werfupdates, die ook gedeeld werden via de nieuwsbrief. Op die manier hebben we alle geïnteresseerden zo nauw mogelijk betrokken bij de voortgang van de werken.

Internationale persbelangstelling

In de drie jaar tussen de eerste spadesteek in 2016 en de doorbraak van de Internationale dijk begin 2019 organiseerde Cayman vier persmomenten. We brachten telkens de betrokken beleidsmakers samen en konden rekenen op massale belangstelling van zowel Belgische als Nederlandse media. Tussendoor hielden we de pers op de hoogte via extra persberichten.

 

Ondertussen is de Zwinuitbreiding een feit en kunnen we met z’n allen genieten van 330 hectare unieke natuur aan onze Kust. Wij hebben in de lente alvast een afspraak met onze persoonlijke Zwingids!

Aanleg van internationale dijk in het Zwin

Wij zetten onze tanden graag in jouw project

Graag op avontuur met Cayman?

    Blijf op de hoogte

    Nieuwsgierig van aard? Blijf op de hoogte van onze bijzondere vangsten en creatieve vondsten.