Rebranding en positionering van Scholengroep Sint-Lodewijk

Met de scholengroep Sint-Lodewijk slaan 8 basisscholen en 4 secundaire scholen uit Brugge de handen in elkaar. De rebranding brengt een helder verhaal dat de scholen bij elkaar brengt, en een kleurrijke smeltkroes die aansluit bij elke school en het complementaire van de scholengroep benadrukt.

Hoe hebben we het aangepakt?

De scholen behouden elk hun identiteit, maar ondersteunen en inspireren elkaar wel als groep. Zo staan ze samen sterker tegenover de steeds hoger wordende concurrentie. Toch merkten ze dat kinderen uit de basisschool niet altijd vanzelf doorstromen naar een school binnen dezelfde groep. Enter Cayman!


We namen de branding en communicatie onder de loep en legden enkele belangrijke vragen op tafel: sluit het verhaal van de scholengroep voldoende aan op de noden van de jeugd? Hoe kunnen we de doelgroepen het beste aanspreken? Is er voldoende invulling/verhaal? En klopt het verhaal ook visueel?  

12 scholen, met elk een lerarenkorps, en een raad van bestuur: een hoop stakeholders om rekening mee te houden. Om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen – en te houden – organiseerden we een uitgebreide workshop met een kerngoep van 9 afgevaardigden. Samen stonden we stil bij de gedeelde waarden, de visie en de meerwaarde van de groep. Daarnaast organiseerden we doelgroepinterviews met ouders en leerlingen van zowel binnen als buiten de scholengroep. 

De key take-away? Er is een duidelijke visie bij het bestuur maar die stroomt niet door naar de leraren en doelgroep

Van praktische communicatie tot waardecreatie

Als we impact willen maken bij de medewerkers en de doelgroep, dan moeten we duidelijk naar voren zetten welke waarde de groep creëert voor de scholen en de leerlingen. Wat die meerwaarde is, werd al snel duidelijk uit onze gesprekken:

 

Met alle verworven inzichten schreven we een visietekst die de scholen verenigt en formuleerden we handvaten die leidden tot een concreet communicatieplan.

In het oog in het hart

Om de awareness rond de scholengroep opkrikken, moet de groep ook visueel herkenbaar zijn. We kozen voor een vrolijk en positief logo, dat met de veelheid aan kleuren ook de eigenheid van de scholen kan weergeven. Bij de communicatie vanuit één school past het groepslogo zich moeiteloos aan waarbij het 1 kleur aanneemt dat past bij het kleurenpallet van de school zelf.  

Wie goed kijkt, ziet een deeltje van het oneindigheidsteken – een mooi symbool voor de voorbereiding op het leven.

Wij zetten onze tanden graag in jouw project

Graag op avontuur met Cayman?

    Blijf op de hoogte

    Nieuwsgierig van aard? Blijf op de hoogte van onze bijzondere vangsten en creatieve vondsten.