Europese jongeren activeren om hun soft skills te verbeteren

Hoe een laagdrempelige online tool jongeren aanzette tot zelfreflectie en hen in beweging bracht.
Campagnebeeld van Testyourselfie

Jeugdwerkloosheid is een zorgwekkend probleem in diverse Europese landen. Bovendien winnen soft skills steeds meer aan belang bij het vinden of behouden van een job. Daarom sloeg het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) samen met enkele Europese collega’s uit Nederland, Luxemburg en Frankrijk, de handen in elkaar om een internationaal project op te zetten met Europese middelen (Erasmus+).

 

Daaruit vloeide testyourselfie.eu voort, een tool die jongeren bewust maakt van het belang van die soft skills. Cayman stelde de projectbriefing mee op en begeleidde het creatieve en strategische traject.

De website testyourselfie.eu op een smartphone
De website testyourselfie.eu op een smartphone
De website testyourselfie.eu op een smartphone
De website testyourselfie.eu op een smartphone

Zelfkennis, het begin van alle wijsheid

Uit het onderzoek van de KU Leuven bleek dat de werkgevers (en rekruteerders) een totaal ander beeld hebben dan de jongeren als het gaat over de mate waarin de jongeren over de nodige soft skills beschikken. Aan de werkgeverszijde valt vooral het gebrek op, wat er vaak toe leidt dat andere, meestal oudere kandidaten worden aangeworven. Jongeren vinden van zichzelf al snel dat ze wel de nodige competenties hebben.

 

Met behulp van een online tool wilden wij jongeren stimuleren om zelf te testen of zij over de soft skills beschikken die voor werkgevers en rekruteerders vandaag belangrijk zijn. Het gaat voornamelijk om 6 vaardigheden: flexibiliteit, mondelinge communicatie, professioneel voorkomen, op tijd komen, initiatief nemen en inzicht hebben in sterke en zwakke punten.

De tool bleek feilloos in te spelen op het gebrek aan opleidingen over soft skills.

#Testyourselfie

Testyourselfie werd de naam van de mobile responsive tool waarmee jongeren via smartphone of pc testen of hun beeld klopt met de realiteit. Een fijne knipoog naar hun leefwereld.

 

Via de tool krijgen de jongeren enkele waarheidsgetrouwe cases en herkenbare situaties voorgeschoteld. Op basis van hun antwoord verdienen ze per skill een bronzen, zilveren of gouden medaille en dagen ze zichzelf uit om een steeds betere versie te worden van zichzelf. Want binnen de tool krijgt iedereen een tweede kans!

 

Via deze testjes en het duidelijke totaaloverzicht kunnen zij zelf én hun begeleiders of leerkrachten bewust inzetten op de gevraagde werkattitudes en hun positie op de arbeidsmarkt versterken. The game is on… Challenge accepted?

Een groep mensen die de website testyourselfie.eu uittesten
Twee mensen die de website testyourselfie.eu uittesten op hun smartphone

Succesfactoren

Meer dan 24000 Europese jongeren hebben de tool intussen uitvoerig getest. De tool leefde op social media via #testyourselfie. Voor de jongeren zelf bleken de resultaten vaak zo confronterend, dat ze een uitgangspunt werden voor verbetering.

 

Binnen Europa werd de tool breed gedragen door alle partners. Tal van Europese uitzendkantoren, jongerenorganisaties, scholen en arbeidsbemiddelaars hebben Testyourselfie het voorbije jaar succesvol ingezet als versterkende tool bij hun eigen initiatieven om de soft skills bij jongeren aan te scherpen.

 

Ook Belgische verenigingen zoals VOKA waren enthousiast. De tool bleek feilloos in te spelen op het gebrek aan opleidingen over soft skills.

 

Via een eigen huisstijl, leuke gadgets en multi-inzetbare templates en sjablonen voor affiches en social mediaposts hebben we hen alle tools aangereikt om de tool te verspreiden en als ambassadeur te promoten.

Ontwikkelingsfase van de website testyourselfie.eu

Wij zetten onze tanden graag in jouw project

Graag op avontuur met Cayman?

    Blijf op de hoogte

    Nieuwsgierig van aard? Blijf op de hoogte van onze bijzondere vangsten en creatieve vondsten.