Blog / Behavioural design

Waarom kiezen voor behavioural design?

Hoe kunnen we zuiniger omgaan met water? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen hun oude gsm binnenbrengen voor recyclage? We handelen heel vaak op automatische piloot, wat het moeilijk maakt om het gedrag te gaan beïnvloeden.

Illustratie van hersenen op een dak

Klassieke communicatie is duur

De traditionele manier om gedrag te veranderen met communicatie gebeurt vaak aan de hand van belonen en straffen. We informeren mensen over de voor- en nadelen en hopen dat het impact heeft. Maar omdat mensen niet altijd – meestal niet! – rationeel handelen blijkt deze manier van communiceren niet altijd effectief te zijn. Wist je trouwens dat het nemen van beslissingen voor 95% op een instinctieve en impulsieve manier gebeurt? Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman kan er je alles over vertellen en legde hiermee de basis van ‘behavioural design‘. Wil je effectief gedrag veranderen? Investeer dan niet langer in de klassieke manier van communiceren.

Illustratie voor het verschill tussen straffen en belonen

Eerst het gedrag in kaart brengen

Om gedrag positief te sturen, moeten we eerst dat gedrag in kaart brengen. We kunnen en mogen niet uitgaan van veronderstellingen. Interviews afnemen is een mogelijkheid, maar nog beter is het gedrag te observeren. Wat we zeggen verschilt nogal eens van wat we daadwerkelijk doen …! We moeten weten wat mensen tegenhoudt of welke gewoontes we moeten doorbreken.

Enkel gevalideerde oplossingen

Pas als we een duidelijk beeld hebben van het gedrag, kunnen we nadenken over de oplossing. De doelstelling die we voor ogen houden begint vaak met “Hoe kunnen we er voor zorgen dat…?”

De wetenschap – en meer bepaald psychologische principes – helpen ons in communicatie om dat gedrag te gaan sturen. Gedragswetenschap in combinatie met het innovatieve proces design thinking zorgt ervoor dat we mensen helpen betere keuzes te maken, voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij. Ook de Vlaamse Overheid is overtuigd van de toepassing van ‘nudging’ en van gedragsinzichten voor effectiever beleid en efficiëntere communicatie.

Wees creatief!

Het is dus dankzij wetenschap dat het irrationele gedrag een stuk voorspelbaar wordt. Belangrijk hierbij is de creatieve uitwerking. We gaan mensen heus niet méér de trap laten nemen met een saai A4’tje aan de muur, ook al hebben we rekening gehouden met de gedragsprincipes. Communicatie die wetenschap en creativiteit combineert heeft zoveel meer kans op slagen! Kijk maar naar onze hoffelijkheidscampagne voor Stad Gent.

Test, test, test!

De wetenschap geeft ons een mooi startpunt, maar we zijn pas echt zeker omdat we de mogelijke oplossing ook testen binnen de doelgroep. Enkel een gevalideerd prototype wordt verder uitgewerkt. Zo vermijden we productiekosten van een concept waarvan we alleen vermoeden dat het werkt.

Wat is behavioural design?

Behavioural design is een combinatie van creativiteit, psychologie en technologie gestuurd in een innovatief proces, design thinking, waardoor we het gedrag succesvol kunnen voorspellen én dus ook beïnvloeden.

Een voorbeeld

In IJsland hebben ze met behavioural design een creatieve oplossing bedacht om het gedrag van autobestuurders te beïnvloeden, namelijk vertragen bij een zebrapad.

En nu?

Organisaties, de publieke sector, consumenten,… allemaal staan we voor uitdagingen.

Met een leuke slogan en een grappig beeld kan je misschien wel inspelen op de motivatie. Om ook effectief het gedrag aan te pakken, heb je een innovatieve, doelgerichte en wetenschappelijk onderbouwde aanpak op mensenmaat nodig. Behavioural design dus.

Geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op en vertrek met een idee hoe wetenschap jouw organisatie kan helpen.

Deel dit bericht

Facebook
LinkedIn

Blijf op de hoogte

Nieuwsgierig van aard? Blijf op de hoogte van onze bijzondere vangsten en creatieve vondsten.