Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities. Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de website niet verder te gebruiken.

Website

De eigenaar van deze website is Cayman bvba.

Tel: +32(0)50 67 17 17
E-mail: meet@cayman.be
BTW: BE 0874.399.471

Cayman bvba, hierna te noemen Cayman, verleent u hierbij toegang tot cayman.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Cayman behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Toegankelijkheid

Cayman probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden. Nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

Beperkte aansprakelijkheid

Cayman spant zich in om de inhoud van cayman.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op cayman.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Cayman.

Voor op cayman.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Cayman nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De gebruiker wordt verzocht rekening te houden met deze bepalingen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cayman.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cayman, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Systeem integriteit

U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.

Bevoegde rechtspraak

Deze voorwaarden en condities vallen onder de Belgische wetgeving. Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de rechtbank van koophandel te Brugge, en het vredegerecht van Brugge uitsluitend bevoegd zijn.

Privacy verklaring

Cayman draagt zorg voor uw privacy. Cayman handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998). Deze wet kan u online raadplegen op http://www.privacycommission.be/nl.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Cayman bvba. Uw gegevens worden door Cayman alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten. U kunt uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren. Uw gegevens opvragen doet u via de algemene contactgegevens van Cayman die u op deze website terugvindt. Na controle van uw identiteit delen we u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover we beschikken. Indien bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden, kunt u uw correcties steeds doorgeven.

Wij gebruiken cookies om uw toekomstig bezoek aan onze site vlotter te laten verlopen. Een cookie is een klein stukje tekst dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden veel gebruikt om een hogere functionaliteit, en dus betere dienst, aan de bezoekers te kunnen aanbieden.

Overig

Alle bovenstaande bepalingen kunnen van tijd tot tijd wijzigen.