Realisaties

ZWIN Infrastructuurcommunicatie

Het Zwin wordt groter, veiliger en waardevoller. Dat is nodig om de verzanding van het Zwin tegen te gaan, de kustveiligheid te verhogen en de natuurwaarden duurzaam te herstellen.

Cayman verzorgt de volledige communicatie voor deze ingrijpende werken aan de hand van filmpjes, folders, infomomenten voor omwonenden en andere communicatiekanalen. Het werk startte uiteraard met een verkenning in dit prachtige natuurgebied.

Klant: Vlaamse Overheid